Ik wil geld doneren

Heeft u geen speelgoed maar wilt u wel helpen? Dan kunt u ook geld doneren via rekening NL21 RABO 0140851437 [Rabobank] ten name van Stichting Speelgoedbank Apeldoorn. Wij kunnen uw gift goed gebruiken! Met deze gelden zullen we onze vaste kosten [huur locatie, verzekeringen etc] betalen en, indien mogelijk, ook nieuw speelgoed aanschaffen voor de leeftijdsgroepen waarin we niet goed zijn voorzien met gebruikt speelgoed.

Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen [ANBI’s], en daarmee ook uw bijdrage aan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn, zijn [deels] aftrekbaar en zodoende gunstig voor de belastingen.

Wellicht ten overvloede maar gelden die wij ontvangen zullen uiteraard volledig ten gunste van “De Schatkist” worden gebruikt.

ANBI_FC_blauw